Egyéb szolgáltatások

Forduljon hozzám ügyvitelével!

Kapcsolat

Hívjon!

Írjon e-mailt!

büntetőjog

Büntetőjog

N

védői feladatok ellátása,

N

sértetti jogi képviselet ellátása,

N

pótmagánvádló jogi képviseletének ellátása.

Munkajog

Teljes körű munkaügyi tanácsadás:

N

munkaszerződések szerkesztése és véleményezése,

N

munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos tanácsadás és okiratszerkesztés,

N

képviselet ellátása munkaügyi jogviták során,

N

munkáltatói jogutódlással kapcsolatos tanácsadás, valamint

N

általános munkajogi tanácsadás.

munkajog
társasági jog

Társasági jog

Tanácsadás és okiratszerkesztés:

N

cégalapítással,

N

változásbejegyzéssel,

N

átalakulással, egyesüléssel és szétválással,

N

tőkeemeléssel, illetve -leszállítással,

N

végelszámolással, felszámolással, csődeljárással kapcsolatban,

N

valamint képviselet a cégeljárásban

Ingatlanjog

Okiratszerkesztés és képviselet az alábbi, ingatlanokat érintő ügyekben:

N

adásvételi szerződés szerkesztése,

N

ajándékozási szerződés szerkesztése,

N

haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom alapítása;

N

bérleti szerződések elkészítése.

ingatlanjog
gazdasági jog

Gazdasági jog

A vállalkozások működését érintő támogatás biztosítása, ennek körében:

N

vállalkozási,

N

fuvarozási,

N

megbízási,

N

közvetítői,

N

franchise, valamint

N

kölcsönszerződések szerkesztése,

N

biztosíték nyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok (kezességvállalás, zálogjog) elkészítése,

N

képviselet fogyasztóvédelmi ügyekben.

Követeléskezelés

Képviselet követelések behajtása érdekében indult ügyekben, így:

N

fizetési meghagyásos eljárás,

N

európai fizetési meghagyásos eljárás,

N

végrehajtás és

N

felszámolási eljárás során.

követeléskezelés
Hívjon most!